Rosmolen van de Groote Hoef
 • Ligging: Domein Groote Hoef, Karrestraat-Ringlaan Lommel
  Eigenaar: vzw Levende Molens Noord-Limburg
 • Bouwjaar: 1995-1997
 • Type: Buitenrosmolen
 • Functie: Korenmolen
 • Inrichting: En steenkoppel, haverpletter
 • Toestand: Maalvaardig 
 • Molenaar: Leden van de vzw Levende Molens Noord-Limburg
 • Openingstijden: Op aanvraag

De Groote Hoef, de eerste abdijhoeve op Lommels grondgebied, werd in 990 geschonken aan de Kerk van Hilvarenbeek..Op het domein bevinden zich volgende gebouwen:

In de schaapskooi bevindt zich een molenmuseum. In dit museum kan u enkele werkende molenmaquettes, molenonderdelen en oude motoren bewonderen. Op eenvoudig verzoek verzorgt de organisatie Levende Molens vzw een rondleiding.

Voor het molenmuseum staat een Rosmolen opgesteld. Een kleine, maar unieke restauratie van een molentype met prachtig binnenwerk, waarbij de draaibeweging wordt verzorgd door een boerenpaard dat in een cirkel omheen de molen loopt


 • Position: Domain Groote Hoef,Karrestraat ringlaan Lommel
 • Owner: NPO Levende Molens Noord-Limburg
 • Construction year: 1995-1997
 • Type: Outside Horsemill
 • Function: Corn mill
 • Interior: One pair of millstones
 • Condition: Grind capable
 • Miller: Members of the vzw Levende Molens North-Limburg
 • Visiting hours: On application

The Large Hoof, the first abbey-farm on Lommel territory, was given in 990 to the Church of Hilvarenbeek.On the field are following bldg. established: In the sheep stable is a mill museum installed. In this museum you can admire some working mill maquettes, mill components and old engines. On simple request the organisation Levende Molens NPO, gives a guided tour. Facing the mill museum,the Rosmill stand established. A small, but unique restoration of a mill type with splendid indoor work, where the turn movement is looked after by a farmer horse which runs in a circle around the mill

Foto: TOUR DE FRANS

Rosmolen Grote Hoef